Работодатели

Регистър на работодателите, които назначават студенти от АУ-Пловдив, с които Кариерният център поддържа партньорски отношения.