Реализирани студенти

Центърът за кариерно развитие поддържа база данни на завършилите и започнали работа студенти до пет години след дипломирането им.