Международни образователни проекти

Финансираща програмаРъководител от АУЗаглавиеПериод
Erasmus+, Cooperation partnerships in higher educationПроф. Христина ЯнчеваUniversity cooperation for promoting the GREEN transition and sustainable practices in education and training,
KA220-HED-B2F4704B UNIGREEN
2023-
Erasmus+, Cooperation PartnershipДоц. Боряна ИвановаIT for interconnection of social, economic and environmental aspects in agribusiness, ITFARM-2021–1–CZ01–KA220–ADU-000033393
ИТ за взаимосвързаност на социалните, икономически и екологични аспекти в агробизнеса
2022-2024
Erasmus+, Cooperation PartnershipДоц. Димо АтанасовUniversity cooperation for promoting the green transition and sustainable practices in education and training.
U-GreenN2021–1–ES01-KA220–HEP-000031988
2022-2024
Erasmus+ 
Cooperation partnerships in vocational education and training
Доц. Красимир АлександровProject N°: 2022-1-LU01-KA220-VET-000089887
Enhancing resilience of tourism sector through training and development of regenerative tourism experiences
Project acronym: ENFORCE
2022-2025
Erasmus+ 
Cooperation partnerships in vocational education and training
Проф. Вили Харизанова
Доц. Атанаска Стоева
2021-1-CZ01-KA220-VET-000025827
Project Title: Integrated plant protection as an answer for climate change
Project Acronym: INPACT
2022-
2023
CEEPUSдоц. Светла ЯнчеваCIII-RS-1607-01-2122 - Resilient management of bioactive compounds from plants and organic wastes in Middle-Europe2021-2022
Erasmus+  
Strategic Partnership KA2 Cooperation & Innovation for Good Practices
доц. Ваня МаноловаGood teaching practices in experiential learning for effective education in embedded food systems (GOODFOOD),2020-1-PL01-KA203-0822092020- 2022
Erasmus Mundus Joint Master DegreeПроф. Иван МаноловErasmus Mundus Master in Soil Science, emiSS,610528-EPP-1-2019-1-TR-EPPKA1-JMD-MOB2019 - 2025
Erasmus+, CBHEПроф. Вили ХаризановаNew Professional Diploma in Plant Clinic and Phytosanitary Technologies, PRO-DPCP, 609550-EPP-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP2019 - 2022
Erasmus+ Strategic Partnership KA2 Cooperation & Innovation for Good Practicesдоц. Теодор РадевStrategic Partnership for Agri-Entrepreneurship and Eco-Innovation for Good Practices, AgriEco, Agreement No. 2019-1-BG01-KA203-0622842019 - 2021
Erasmus+  Проф. д-р Вили ХаризановаHarmonization and Innovation in PhD Study Programs for Plant Health in Sustainable Agriculture (HarISA), 598444-EPP-1-2018-1- HR-EPPKA2-CBHE-JP2018-2021
Erasmus+, Higher Education Capacity Building   Проф. д-р Христина ЯнчеваNew curricula in Precision Agriculture using GIS technologies and sensing data (CUPAGIS) 597962-EPP-1-2018-1- EE-EPPKA2-CBHE-JP 2018 – 2021
Erasmus+,  Knowledge Alliance   Проф. д-р Стела Тодорова Training and Orientation for Multifunctional Agriculture enTrepreneurial Opportunities – eTOMATO 600989-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-KA2018 – 2021
Erasmus+, Higher Education Capacity Building Проф. д-р Христина ЯнчеваNew and Innovative Courses for Precision Agriculture, NICOPA
597985-EPP-1-2018-1- KZ-EPPKA2-CBHE-JP
2018 – 2021
Erasmus+ Strategic PartnershipПроф. Тоня ГеоргиеваTrain the Trainer for a Sustainable Agriculture, AgriTrain, 2018-1-DE02-KA202-005191 2018 - 2020
Еразъм +, КА 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики  Рангел Матански Formazione per Agricoltura Sociale e Sviluppo Territoriale” (FASST), 2017-1-IT01-KA202-0060552017 – 2019
Erasmus+,  KA 2 Стратегическо партньорство 2017-1-CZ01-KA202-035450  Проф. д-р Тоня Георгиева Across disciplines, borders and people in Rural Development, ACROSS Договор № 2017-035450-0032017 – 2019
Erasmus+  2016-1-UK01-KA204-024621  Доц. д-р Димо АтанасовSocial Farming, Social Impact (Социално фермерство социално въздействие) 2016 – 2018
Erasmus +,
Cooperation for innovation and the exchange of good practices
2015-1-MK01-KA202-002855
Проф. д-р Вили ХаризановаDeveloping OER and Blended Modules for Agriculture and Rural Development, OER-arD2015 – 2018
Erasmus +,
Capacity building in Higher Education EAC/A04/2014
Доц. д-р Калинка КузмоваAdaptive learning environment for competence in economic and societal impacts of local weather, air quality and climate, ECOIMPACT 561975-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP2015 – 2018 
Erasmus +
2015-1-EL01-KA202-014097
Проф. д-р Нели БенчеваSocial Enterprise Skills for Business Advisers, SESBA2015 – 2018
Erasmus +   
University Charter 60911-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-ECHE2014 – 2021
Erasmus +,  Дейност 2: Стратегическо партньорство 2014-1-PL01-KA200-003642  
Проф. д-р Иван Манолов Building Key Competences and Folkhighschool Pedagogy in XXI Europe, KeyFolk XXI Изграждане на ключови способности и педагогиката на Висшите училища в Европа на XXI век2014 – 2017
Фондация Америка за България, Grant Agreement 0036.20140114, 2014 – 2015
Проф. д-р Нели БенчеваBoosting up Teaching Capacity and Exchange Activities Between BG-US Academic Institutions (ACHANGE)  ПРОМЯНА – Повишаване преподавателския капацитет и обмена на опит между водещи български и американски академични институции2014 - 2016
LLP Грюндвиг
Ас. Теодор РадевMy Food - My Medicine FOODMED, 539464-LLP-1-2013-1-BG-GRUNDTVIG-GMP2013-2015
Фондация „Америка за България“
Гл. ас. З. ЖелевEstablishing an Experimental Centre for Integrated Plant Protection, Grant Agreement No: AGR.0027.201112052012-2013
Швейцарска програма SCOPES
Доц. д-р Иван МаноловУсъвършенстване на обучението и преподаването на биологично земеделие в Югоизточна Европа (Албания, Босна и Херцеговина, Косово, България, Унгария) SCOPES, IZ74Z0_137328/1 Advancing training and teaching of organic agriculture in South-East Europe (Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Bulgaria, Hungary)2011 – 2014
LLP Тематична мрежа
Проф. АладжаджиянTowards the innovation of the food chain through the modernization of Food Studies, ISEKI_Food-4, Application number 518415-LLP-1-2011-1-IT-ERASMUS-ENW 2011-2014
Фондация „Америка за България“Доц. Б. БожиновEstablishing of a National Demonstration Site for New Agricultural Technologies (EndsNeat), Grant Agreement № AGR.00020.20111031 2011-2013
LLP Леонардо да Винчи – Многостранни проекти Доц. д-р Стела ТодороваMultifunctional Agriculture in Europe – Social and Ecological Impacts on Organic Farms, 510142-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDO-LNW2011 - 2013
LLP Леонардо да Винчи, Трансфер на иновацииДоц. д-р Ангел ИвановE-learning for viticulture technicians for mentoring on climate change impacts and adaptations needed, E-VITICLIMATE, 2011-1-FR1-LEO05-244272011 - 2013
Секторна програма Еразъм, Тематична мрежа  177267-LLP-1-2010-1-FR-ERASMUS-ENПроф. д-р Христина ЯнчеваInnovation in the teaching of sustainable development in life sciences in Europe, I.S.L.E.2010 – 2013
Многостранни проекти Ключова дейност 4: „Разпространяване на резултатите” Ас. Теодор Радев Recycle and Reuse of Agro Programmes /RE-AGRO/,  511511-2010-LLP-BG-KA4-KA4MP2010-2013
Университетска харта Еразъм Програма за учене през целия животПроф. д-р Христина ЯнчеваLLP 0911-IC-1-2007-1-BG-ERASMUS-EUC-12007-2013