​Agricultural Policy and Sustainability in Vocational Education

agripol_logo.gif#asset:10518


Agricultural Policy and Sustainability in Vocational Education (AGRIPOL -2020-1-DEO2-KA202-007483 )

Контрактор на проекта
Institut für Didaktik der Demokratie
Leibniz Universität
Callinstr. 20  30167 Hannover

Ръководител на проекта за Аграрен университет – 
проф. Тоня Георгиева
 
Партниращи организации:
Center for Democracy, Vienna 
Еco-Institute for Sustainable Regional Development, Germany 
Agricultural University, Bulgaria 
School of Politics 'Dimitry Panitza', Bulgaria (NGO) 
Vocational school for Horticulture Großwilfersdorf, Austria 
Edmund Jankowski Vocational School for Horticulture, Poland 
Education Initiative of the Styrian Chamber of Agriculture, Austria

• Бюджет на проекта: 338.996,00 eвро
• Бюджет за Аграрен университет: 28.422,00 евро

• Кратко описание на проекта:
Новият период на ОСП започва през 2021 г. и продължава до 2027 г , в момента се преговаря. В проекта AGRIPOL се планира да се анализира подготовката на основното съдържание на ОСП в съответствие с дидактическите принципи на ориентация на проблема и живота:
Какви ефекти ще има Общата селскостопанска политика на ЕС (2021-2027)?
Принципно различно ли са, например по-устойчиви?
Кои групи по интереси са участвали в създаването й и до каква степен?

ЦЕЛИ
- предлагат възможности за учениците в ПОО да подобрят ключови компетентности, като критично мислене.
- проектът допринася за обучението на учители и професионални студенти в разработването на „фактори на промяната“ (хоризонтален приоритет в ръководството за Еразъм +), като позволява промяна поведението за потребителски навици и начин на живот.
- разглеждат се проблеми на структурно ниво (например по отношение на ОСП), които трябва да се решават от вземащите решения на европейско ниво, за да се постигнат реално цели за устойчивост.
- учениците от професионалните училища правят изследвания върху инициативи и организации, които успешно прилагат устойчиви концепции и се включват в гражданското общество по специален начин 
- дългосрочната цел е да се проектират учебните програми по зелени професии в професионалните училища по такъв начин, че темите за устойчивост и защита на ресурсите да се дадат повече значение.

РЕЗУЛТАТИ
1. ПРОФЕСИОНАЛЕН ФИЛМ относно общата селскостопанска политика (ОСП) + брошура с допълнителна информация за учителите
2. ВИДЕО КЛИПОВЕ
Аудиовизуалните изявления на „видни“ хора (напр. „Youtubers“) и „обикновени“ хора, които вече са започнали промяната> Ролевите модели могат да окажат огромно влияние върху възможността за промяна на поведението на хората
3. ОБУЧИТЕЛЕН КУРС за учители и обучители в ПОО
- модул за обучение лице в лице (Как да решим проблема с ‘когнитивния дисонанс’ в клас)
- онлайн курсове на четири езика (например адресиране на цели за устойчиво развитие като „живот и земя“> примери за устойчиви, изобретателски практики
- практически учебни и учебни материали 

Дидактически подходи: учене, базирано на проблеми. Ще бъдат свързани областите „образование за устойчиво развитие“ и „образование за глобално гражданство“.