РЕЗУЛТАТИ

Достигнати резултати по проект АGRIPOL

Agricultural Policy and Sustainability in Vocational Education
(AGRIPOL -2020-1-DEO2-KA202-007483 )

Приключи етап от проект Agripol, в който Аграрен университет е партньорска организация. На разположение на колегите от катедри Икономика и Мениджмънт и маркетинг, както на всички заинтересовани учители от земеделски училища е учебен филм в YouTube канала на проекта. Темата е Аграрна политика, а съдържанието е представено в атрактивен за ученици и студенти формат. Филмът ще бъде комплектован с методично помагало за учители и преподаватели, което също ще бъде споделено на по-късен етап. 

https://seafile.projekt.uni-ha...


Интелектуален резултатПостигнати резултати  в периода ІХ-ХІ.2021
IO 1Изработен е филм за аграрната политика от партньор  Р4 https://drive.google.com/file/...
Разработване на учебно помагало към филма (под печат)
IO 2Сформиран е екип от българска страна, който ще работи по задачата.
Включват се земеделските гимназии от Чирпан, Свиленград, Кнежа.
Проведени са срещи за представяне на визията на АУ пред консорциума https://www.facebook.com/tonia...

Виж също PP* презентация;

Онлайн среща на включените партньори по задача IO2 https://www.facebook.com/tonia...