Innovative training for sustainable shepherds - EU4SHEPHERDS

https://www.eu4shepherds.eu/Моделите за екстензивно отглеждане в животновъдството са от решаващо значение за устойчивото поддържане на важни селски райони в Европа.

Тези модели са парадигмата на екологичната, социалната и икономическата устойчивост:
• Те се борят срещу обезлюдяването в селските райони и имат положително въздействие върху благосъстоянието на животните и човешкото здраве в сравнение с други неекстензивни модели.
• Тези модели доставят на потребителите качествени хранителни продукти в много територии на ЕС и насърчават устойчивото развитие на нашето общество.

Бъдещето на подобни модели при отглеждането на селскостопанските животни, които в момента са застрашени поради  последиците от изменението на климата и административните бариери, зависи от наличието и капацитета на екстензивните овчари. Но проблемът е, че става все по-трудно да се намерят добре обучени овчари, които имат знанията и опита да се справят с всички проблеми, свързани с екстензивното овцевъдство. Овчарите са застаряваща социална група. На по-младите им липсва подходяща подготовка, образование и опит и в днешно време няма мотивация да станат овчари поради ниския социален статус, и липсата на специфично предложение за професионално обучение.

БРОШУРА

NEWSLETTER 1

NEWSLETTER 2

NEWSLETTER 3

NEWSLETTER 4

NEWSLETTER 5