Training and Orientation for Multifunctional Agriculture enTrepreneurial Opportunities – eTOMATO

eTOMATO проект: Обучение и ориентация към мултифункционално земеделие и предприемачески възможности

Проектът поддържа сътрудничеството на партньорски университетски експертни знания в областите на мултифункционално земеделие(МА) и фермери, които вече възприемат успешни бизнес модели, вдъхновени от МА за създаване на образователни пътеки, насочени към намаляване на фрагментацията на ключови умения, преодоляване на нестабилността между теоретичното обучение и практическия опит. Той развива път, съставен от три стъпки:
1. Модул за придобиване на предприемачески начин на мислене и свързани умения
2. Модули за електронно обучение, насочени към специализирани знания за МА
3. Работен опит на транснационално(национално) ниво за практикуване на място

За подкрепа на студентите и традиционните фермери в разработването на инициативи за МА, партньорите от университета създават бюро за помощ на МА.

http://www.etomato.eu/contact/