EcoStack First meeting

Първа среща по проекта през октомври 2018 г. в Университета на Неапол в Портичи, Италия

first-meeting.jpg#asset:11459