Курсове

КУРСОВЕ

• Професионален потребител на продукти за растителна защита
• Хуманно отношение към животните
• Фумигация
• Агроекология
• Биологично земеделие
• Екологично фермерство
• Производство на лозов посадъчен материал
• Създаване и отглеждане на нови лозя
• Производство на овощен посадъчен материал
• Създаване и отглеждане на нови овощни насаждения
• Съхраняване и  окачествяване на зърно
• Технология на отглеждането на овощни култури
• Съвременни технологии на отглеждането на технически култури
• Съвременни технологии в зеленчукопроизводството; 
• Цветарство
• Овцевъдство;
• Козевъдство
• Пчеларство
• Счетоводство и контрол

Курсовете се провеждат в присъствена, дистанционна и хибридна форма.

ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ НА КУРСОВЕ СЕ ИЗДАВА ДОКУМЕНТ:
„Удостоверение за допълнително обучение“, съгласно Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от Висшите училища.

Освен горепосочените специализации и курсове центърът може да организира и други такива в областта на селското стопанство по заявка на организации, фирми и индивидуални потребители.

За повече информация на телефон 032/654367 и ел. поща: voc.training@au-plovdiv.bg

Заявление може да свалите от ТУК.