Специализации / дългосрочни/

• Педагогика  /за придобиване на квалификация „учител“/
• Растителна защита и торене
• Биологично земеделие
• Устойчиви агрохранителни системи
• Качество и безопасност на земеделските продукти и храни
• Обща агрономия
• Външно и вътрешно озеленяване и дизайн
• Икономика и външна търговия със  ССС

Курсовете се провеждат в присъствена, дистанционна и хибридна форма.
ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СЕ ИЗДАВА ДОКУМЕНТ:

„Свидетелство за професионална класификация“, съгласно Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от Висшите училища.

 Освен горепосочените специализации и курсове центърът може да организира и други такива в областта на селското стопанство по заявка на организации, фирми и индивидуални потребители.

За повече информация на телефон 032/654367 и ел. поща: voc.training@au-plovdiv.bg
Заявление може да свалите от ТУК.