Георги Гергов 29.09.2008

Георги Гергов, Почетен консул на Руската федерация в град Пловдив и Изпълнителен директор на „Международен панаир Пловдив” АД - най-големият изложбен център на България,  е роден на 12 декември 1956 г. в с. Нивянин, Врачанска област.

Завършва  Висшия селскостопански институт (сега – Аграрен университет) в Пловдив, специалност „Агроинженерство”, степен „Магистър”.

От 1975 до 1990 г. работи като: ръководител ферма в МИ „Свиневъдство”, специалист в АПК „Садово”, технолог в НПК „Г.Димитров” - Ягодово.

От 1990 година започва да се занимава с  частен бизнес.  През следващите години става собственик на няколко предприятия в хранителната индустрия и агробизнеса. През периода 1987-1997 г. е бил председател на съвета на директорите на фирмите „Свиневъдство” и  „Тракия Агро холдинг”, управител на „Тракия Агро инвест”.  

Поста Главен експерт в Министерството на земеделието заема от м. януари до м. март 1993 година.

По-късно пренасочва инвестициите си към туризма. Сега е един от водещите български предприемачи в тази област. Притежава хотели и ресторанти в Пловдив и курортен комплекс „Слънчев ден”  край Варна. Председател на съвета на директорите на фирмите „Парк хотел Санкт Петербург”, „Слънчев ден” и „Стария Пловдив”, изпълнителен директор на „Пълдин туринвест” – смесено дружество с община Пловдив.  

Основател е на Националната конфедерация на туристическата индустрия и  на Националния борд по туризъм, инициатор за организирането на Първия конгрес на инвеститорите в туризма.

Георги Гергов развива дейност и в сферата на пътното строителство като мажоритарен собственик на „Пътища” АД-Пловдив, която е една от двете български фирми, членуващи в Международната пътна федерация.   

От м. януари 2007 г. Георги Гергов е изпълнителен директор на „Международен панаир Пловдив” АД. Той е член на съвета на директорите и съсобственик в дружеството заедно с Община Пловдив и държавата - един от успешните примери за публично-частно партньорство в България.

На 27 май 2008 г. официално встъпва в длъжност  Почетен консул на Руската федерация в град Пловдив с консулски окръг, обхващащ областите Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково и Стара Загора. Носител е на ордена „Св.княз Александър Невски” – най-високата руска обществена награда.

Член на Съвета на настоятелите на Медицинския университет в Пловдив и председател на Съвета на настоятелите на Аграрен университет - Пловдив.