д-р вет. мед. Хинрих Майер-Жерболе 15.12.2016

Д-р Хинрих Майер-Жерболе е роден в Германия през 1951 г. През 1976 г. се дипломира се като ветеринарен лекар и продължава обучението си в университетите в Гийсен и Хановер. 

Професионалната си кариера започва като университетски учен по вирусология, след което заема различни позиции на всички нива във ветеринарна администрация в Германия.

Като убеден европеец той започва работа в Европейската комисия през 1991 г. и отговаря за формирането на вътрешния пазар на Европейския съюз (ЕС). Ангажиментите му дават възможност да работи с всички дванадесет държави-членки по това време.

След падането на Желязната завеса той вижда шансовете за обединение на Европа и разширяване на ЕС. От 1995 г. насам той работи с всички нови държави-членки за хармонизация в областта на земеделието.

Неговата работа за България:

През 2001 г. се присъединява към българския екип на Европейската комисия, за да може успешно да напътства членството на България в ЕС през 2006 г. в областта на земеделието, рибарството, околната среда, защитата на потребителите и здравето на човека.

През 2007 г. той приема предложението на Нихат Кабил – тогавашен български министър на земеделието да продължи да подпомага България за реално пълноправно членство на страната ни в ЕС.

И досега подпомага работата на българските министри по земеделие като личен съветник.

Приносът му за Аграрния университет – Пловдив:

През 2014 г. по време на мандата на проф. Греков като Министър на земеделието и храните д-р Майер-Жерболе проведе поредица от срещи с Ръководството на Аграрния университет. По негова инициатива започва актуализиране на учебната програма чрез обединяване на науката, обществото и индустрията за проспериращо развитие на земеделието.

В тясно сътрудничество с Германо-българската работна група по земеделие и хранителна индустрия към Немско-българския Съвет за сътрудничество д-р Майер-Жерболе и неговият екип съдействаха за подписване на Споразумение за сътрудничество между Аграрния университет и водещи международни немски компании.

През 2015 г. д-р Майер-Жерболе организира и ръководи мисия за извършване на оценка от ръководството на Аграрния Университет на международния панаир "Agritechnika" в Хановер и Академията на CLAAS в Харсенвинкел. Именно тази мисия проправи пътя за подписване на споразумението за сътрудничество.

На 26.10.2016 г. официално бе подписано Споразумението за сътрудничество с немските компании BASF, CLAAS, IWF-DLG, Lemken, TOP-MIX-AGRAVIS с акцент в подкрепа на преподаването и изследванията в Аграрния университет в областта на "Цифровите и безпилотни технологии за устойчиво и прецизно земеделие в защита на хората, растенията, животните, почви, води и околна среда, които гарантират високи добиви и качество на храните и фуражите".

Д-р Майер-Жерболе участва в планирането и интегрирането на индустрията в подкрепа на учебните програми и научната работа в Аграрен университет през следващата 2017 г.

Научна работа, изнасяне на лекции и международен опит:

От 1977 г. до днес д-р Майер-Жерболе има публикувани над 40 книги, доклади и научни статии в областта на вирусологията, развитието на земеделието, ветеринарните въпроси и безопасността на храните в новите държави-членки от петия кръг на разширяване на Европейския съюз.

Упълномощен от Европейската комисия в Брюксел, Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) в Париж и Федералното министерство на земеделието д-р Майер-Жерболе ръководи и извършва мисии за научна оценка на състоянието на сектор земеделие във всички 28 държави в ЕС, САЩ, Канада, Ботсвана, Зимбабве, Тунис, Мароко, Турция, Босна и Херцеговина, Албания, Сърбия, Македония, Молдова, Беларус, Русия, Украйна, Казахстан, Киргизстан, Индия, Китай, Япония и др.