Карина Ангелиева 13.12.2018

Г-жа Карина Ангелиева е Заместник-министър на образованието и науката и доскорошен съветник към Постоянното представителство на Република България в ЕС с ресор европейски политики в областта на образованието и научните изследвания. 

Участва в подготовката и успешното организиране на Българското председателство на Съвета на ЕС като ръководител на сектор в Брюксел.
Притежава магистърски степени по европейска интеграция и съвременна история от Софийски университет "Свети Климент Охридски".
Предишни нейни позиции включват главен директор на "Структурни фондове и международни образователни програми" към МОН и директор на Съвместния иновационен център към БАН.

Аграрният университет удостоява г-жа Карина Ангелиева с почетното звание Доктор хонорис кауза за изключителни заслуги към Аграрния университет – Пловдив за:

  • активно промотиране в структурите на Генералния директорат по наука и иновации на Европейската комисия в Брюксел;
  • подпомагане кандидатурата на университета за домакин на 2-рата Знакова Конференция на високо равнище на Европейската комисия "Храни 2030" и съдействие за успешното й провеждане през юни тази година;
  • промотиране на АУ-Пловдив по време на Българското председателство на Съвета на Европа;
  • активно съдействие и подкрепа на АУ-Пловдив за стартиране и изпълнение на Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, на която АУ е национален координатор;
  • приноса й в развитие на интернационализацията и издигане престижа на АУ-Пловдив в европейски мащаб.

Г-жа Карина Ангелиева е удостоена с почетното звание с Решение на АС на АУ от 30.11.2018 г.