проф. Въто Груев 02.09.2002

18.12.1915 г. – Роден в с. Шишенци, обл. Видин

1935 г. – Завършва мъжката гимназия в гр. Видин

1943 г. – Завършва Агрономо-лесовъдния факултет на СУ „Климент Охридски“, специалност „Земеделие-животновъдство“

1943-1945 г. – Доброволен асистент в катедрата по частно животновъдство на СУ „Климент Охридски“

1945-1947 г. – Асистент в Агрономо-лесовъдния факултет на Пловдивския държавен университет „П. Хилендарски“

1947-1960 г. – Доцент в катедрата по животновъдство при Агрономическия факултет на ВСИ – Пловдив

1953-1958 г. – Зам.-декан на Агрономическия факултет на ВСИ – Пловдив

1960-1974 г. – Професор в катедрата по животновъдство във ВСИ – Пловдив

1964-1966 г. – Замeстник-ректор на ВСИ – Пловдив

1963-1968 г. – Член на централното ръководство на Съюза на научните работници в България

1966-1974 г. – Специалист към Комитета за наука и технически прогрес

1968-1974 г. – Ръководител на катедрата по животновъдство във ВСИ – Пловдив

1974-1984 г. – Професор и ръководител на катедрата по овцевъдство във ВИЗВМ – Стара Загора

1974-1976 г. – Заместник-ректор на Селскостопанската академия „Г. Димитров“ – София

1974-1983 г. – Ректор на Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора

Научна продукция: 53 научни труда и 110 научнопопулярни статии.

Носител на много ордени и награди.