проф. дсн Димитър Бабриков 17.12.2009

Проф. дсн Димитър Бабриков е роден в с. Мандрица, Хасковска област през 1934 г. Висшето си образование завършва във Висшия Селскостопански Институт – гр. Пловдив, с пълно отличие през 1957 г.

През 1959 г. е избран за асистент в катедрата по „Лозарство” в Лозароградинарския факултет. Защитава кандидатска дисертация през 1968 г. и докторска през 1977 г. Хабилитиран е за доцент през 1971 г., а за професор през 1980 г.

Името на проф. дсн Димитър Бабриков е едно от най-известните в областта на Лозарството у нас и по света.

Разработеният от проф. Бабриков и колектив, метод за прогнозиране на добивите от лозовите насаждения, с успех се внедрява в лозарската практика на България от 1974 г.

След внедряването на високостъбленото лозарство това е второто крупно, фундаментално и научно-приложно постижение на лозарската наука в България, получило обществено признание в широката практика.

Проф. Бабриков е автор на оригиналната и внедрена в практиката формировка стъблен двураменен Гюйо за десертните сортове лози.

Създал е 15 нови винени и десертни сортове лози. Шест от тях са районирани от Държавна сортова комисия, патентовани са и ускорено се размножават в страната и чужбина.

Виното от новия сорт Евмолпия (Тракийски Мавруд) получава най-високо международно призвание – първа награда на „Международния конгрес по лозарство и винарство” в  САЩ през 1993 г. и е отличено като вино на годината на Международните изложби по лозарство и винарство „Винария” 1998 г. и „Винария”1999 г. гр. Пловдив. През последните пет години виното от този сорт е получило един златен и два сребърни медала. С активното участие на професор Бабриков са създадени над 2 500 дка лозови насаждения в Бургаска, Хасковска, Пловдивска и Пазарджишка области.

Едни от най-едроплодните безсеменни десертни сортове лози в страната – Афродита, Блян и Елица са селекционирани от него. При международното изпитване на безсеменни сортове, проведено в Италия, през 1999 г., сорта Афродита е класиран от 14 сорта, на първо място по добив и качество на гроздето (5 000 килограма от декар, на третата година, при капково напояване).

Проф. Бабриков е създал два полусеменни (с мека семка), кандидат-сортове – Феникс и Троя, богати на антиоксиданти дезактивиращи свободните азотни и кислородни радикали в човешкия организъм, които са причината за стареенето, сърдечно-съдови и ракови заболявания. Проучванията в колектив, относно съдържанието на антиоксиданти в рудиментите на безсеменните сортове е едно от първите в лозарската наука с голямо теоретично и практическо значение.

Сортове на проф. Бабриков са патентовани в Италия, Швейцария, Австралия и САЩ.

Приносите му в областта на биологията на лозата, прогнозирането на добивите и селекцията са отразени в научните трудове и учебници в САЩ, Югославия, Италия, Израел, Русия и др. Има утвърдени три рационализации от „Института за изобретения и рационализации” и е почетен рационализатор на Република България. Публикувал е над 125 научни труда, 14 учебници и книги и много научно-популярни статии. Носител е на орден „Кирил и Методий” І степен, „Червено знаме на труда” и др.

През 1997 г. проф. Бабриков, участва непосредствено като експерт при зонирането на лозарството в България, съвместно с учени от Франция и ООН.

В продължение на 10 години е бил Декан на Лозароградинарския факултет и 17 години ръководител на катедра Лозарство.

Член е на Специализирания Научен Съвет по Лозарство, Овощарство и Градинарство към Висшата атестационна комисия, на която е бил Зам. Председател и Председател.

Бил е член на комисията по трайни насаждения и пленума на Държавната сортова комисия. Много години е участвал в състава на редакционната колегия на сп.”Лозарство и винарство”.

Проф. дсн Димитър Бабриков е вписан в книгата „Кой, кой е в науката” на Кембриджския университет, през 1995 г.

Носител е на платиновия диск на Американския библиографски институт през 1998 г. за значителните си научни достижения в областта на лозарската наука.