проф. д-р Джако Вангронсвелд 17.12.2009

Д-р Джако Вангронсвелд е професор по Ботаника и Екологични науки и Директор на Центъра за екологични науки на Хаселтския университет в Белгия                                           

Научните интереси на проф. д-р Джако Вангронсвелд са съсредоточени върху:

  • физиолого-биохимичните и молекулярните аспекти на фитоакумулацията на тежки метали и органични замърсители;
  • механизмите на толерантност и фитотоксичност;
  • разработката на фитотестове за оценка на въздействието на замърсителите върху околната среда и
  • разработването на фитотехнологии за устойчиво използване на замърсени с тежки метали почви.

Провежданите под ръководството на проф. д-р Джако Вангронсвелд научни изследвания са широко известни сред научната общност. Той е автор и съавтор на повече от 200 научни публикации в международни научни списания и над 30 глави от книги. Някои от изследванията на групата на проф. д-р Джако Вангронсвелд са публикувани в най-реномирани научни списания като Nature Biotechnology (NatureBiotechnology, 22, 583-588, 2004).

Проф. д-р Джако Вангронсвелд е член на редакционните колегии на научните списания International Journal of Phytoremediation, Journal of Geochemical Exploration и Journal of Soils and Sediments, на Международния комитет на International Society of Trace Element Biogeochemistry, Управителния комитет на СОSТ проект 859 на тема “Фитотехнологии за устойчиво използване на земите и подобряване на безопасността на хранителната верига” и редица други организации.

По линия на съвместни научни проекти проф. д-р Джако Вангронсвелд е посещавал Аграрния университет – Пловдив няколко пъти и е изнасял проблемни лекции. В момента с него е сключен 3-годишен проект по програма Еразмус за съвместна научна работа в областта на физиологичната екология на растенията и фиторемедиацията на замърсени почви.

Под методичното ръководство на проф. д-р Джако Вангронсвелд в периода 2001 – 2009 г. в Центъра за екологични науки на Хаселтския университет са специализирали преподаватели (доц. д-р Андон Василев, доц. д-р Малгожата Берова, доц. д-р Невена Стоева), докторанти (Любка Колева, Мирослава Каймаканова) и студенти (Добринка Балабанова) от Аграрния университет - Пловдив.

На заседанието си от 5.10.2009 г. Академичният съвет реши да удостои проф. д-р Джако Вангронсвелд с почетното звание “Доктор хонорис кауза” на Аграрния университет – Пловдив предвид на:

  • високите му научни достижения в областта на екологичната биология и фиторемедиацията на замърсени почви и
  • активното му съдействие за развитието на екологичните изследвания в Аграрния университет – Пловдив.