проф. Лазар Станчев 02.09.2002

19.12.1919 г. – Роден в с. Горна Лисина, Босилеградско, бивша Югославия

1940 г. – Завършва гимназия в гр. Крагуевац

1945 г. – Завършва Агрономо-лесовъдния факултет на Софийския държавен университет „Климент Охридски“

1946 г. – Преподавател по химия в Босилеград и изпратен на стаж като учител в Земеделското училище в гр. Садово

1947 г. – Асистент в Агрономо-лесовъдния факултет на Пловдивския държавен университет „Паисий Хилендарски“

1953 г. – Доцент в катедрата по агрохимия във ВСИ – Пловдив

1964 г. – Професор по агрохимия

1966 г. – Заместник-ректор на ВСИ – Пловдив

1973 г. – Удостоен с научната степен „доктор на селскостопанските науки“