проф. Филип Боксус 17.09.1999

Опитна станция за агрономически изследвания - Жамблу, Белгия