Ярослав Палас 27.09.2004

Ярослав Палас е роден на 2 октомври 1952 г. в град Брунтал в семейство на учители. Основното си образование завършва в професионално техническо училище по земеделие.

През периода 1972-1977 г. е студент в Аграрния университет – Пловдив, специалност Лозаро-градинарство. По време на обучението си в България наред със солидната си подготовка по специалността, той се занимава активно със спорт. С участията си в национални състезания утвърждава спортната слава на нашия университет и носи престижни отличия, включително сребърен медал на Университетските игри по лека атлетика. С открития си характер създава трайни приятелства с колегите си от България и с многобройните чуждестранни студенти.

След производствения си стаж в Дирекция “Зеленчукопроизводство” към НПК Прослав – град Пловдив и педагогически стаж в техникума по лозаро-градинарство – гр. Пазарджик през януари 1978 г. се дипломира с отличие и се завръща в родината си.

Отбива военната си служба, след което в продължение на 5 години работи непосредствено в областта на земеделското производство в Брецлав. През 1982 г. се завръща в родния си край и заема различни ръководни длъжности, включително директор по растениевъдство на област Брунтал.

От 1992 г. е депутат в Чешкия парламент. Бил е член на Комисията по земеделие и неин председател от 1998 до 2002 г.

От 15 юли 2002 г. е министър на земеделието в коалиционното правителство на Чешката Република. Основната дейност в политическата му кариера е свързана с проблемите на земеделието и развитието на селските райони. След като поема поста министър на земеделието, инж. Палас поставя като основен приоритет в аграрната политика на Република Чехия идеята за осигуряване на благоприятни условия за развитие на предприемачеството. Мисията на Министерството на земеделието е ориентирана към развитието на съвременно селскостопанско производство и хранителна промишленост, които са предпоставка за реализиране продукцията на международните пазари в условията на силна конкуренция. Селскостопанската политика на Чехия по този начин отговоря на предизвикателството за проправяне пътя към Европейския съюз.

Със своята дейност министър Палас допринася за утвърждаването на европейското образователно и научноизследователско пространство. С политическата си далновидност разработва стратегическото развитие на селското стопанство в Чехия съгласно принципите на Общата европейска аграрна политика.

В своята европейска ориентация България се ръководи от чешкия опит за развитие на земеделието и възприема техния успешен модел за присъединяване. В утвърждаването на АУ – Пловдив като висше училище от европейски тип ние намираме в лицето на министър Палас свой съмишленик, поддръжник и добър приятел.