Библиотека

Библиотечен каталог

Цифров научен архив

Цитирания на преподаватели от АУ от Библиотечния каталог

Е-бюлетин Нови книги


СПИСЪК на електронни списания на отворен достъп, предоставени от ELSEVIER

Elsevier стартират лято 2020 г. с 90% списания на Отворен достъп. Open Access е все по-популярен начин за публикуване на академични и научни изследвания. Към 2019 г. 8,5 милиона статии са публикувани с отворен достъп в рецензирани списания, по данни на Scopus и ImpactStory. В Elsevier близо 2000 списания са на златен отворен достъп, като всеки месец броят им нараства.

Списък на селектирани от Библиотеката списания със златен отворен достъп (GOA) ще намерите тук.