Библиотека

Библиотеката на Аграрен университет Пловдив е една от най-старите и богати специализирани селскостопански библиотеки в България. Основана е 1945 година.

От 1978 е въведена Автоматична информационна система за библиографски справки, а от 1986 започва автоматизирането на библиотечните процеси. 

През 2017 г. е направен частичен ремонт и напълно са обновени Регистратурата и Заемната, както и Студентска читалня.

През 2018 г. получава почетна грамота за номинация от ББИА.

Контакти 
Библиотека
Аграрен университет Пловдив
Бул. Менделеев 12
Пловдив 4000
Тел. (032) 654 309
Email: library@au-plovdiv.bg


Справка за цитирания на преподаватели от Аграрния университет - Пловдив