Бази данни

                                               

  

Cabi_logo.jpg#asset:1577

   

   CAB eBooks 

   CROP Protection Compendium 

   Plantwise Knowledge Bank

   Invasive Spеcies CompendiumWebofScience.png#asset:10651


           scopus_new_logo.jpg#asset:1579


   ScienceDirectR.jpg#asset:1580

 Чрез подписано споразумение между МОН и Elsevier за периода 2022-2025 г. е осигурен достъп до:

 ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ от Freedom Collection 2022 на ScienceDirect, в която са включени повече от 5400 книги, публикувани в периода 2018 – 2022. 

 Educational Textbooks Collection с почти 600 заглавия на учебници за студенти, докторанти и изследователи.


 


 колекция Аграрни науки - AgriSciRN