Бази данни

index.png#asset:1574

Cabi_logo.jpg#asset:1577

CAB eBooks 

CROP Protection Compendium 

Plantwise Knowledge Bank

Invasive Spеcies Compendium

WebofScience.png#asset:10651


scopus_new_logo.jpg#asset:1579ScienceDirectR.jpg#asset:1580

Чрез подписано споразумение между МОН и Elsevier за периода 2022-2025 г. е осигурен достъп до:

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ от Freedom Collection 2022 на ScienceDirect, в която са включени повече от 5400 книги, публикувани в периода 2018 – 2022. 

Educational Textbooks Collection с почти 600 заглавия на учебници за студенти, докторанти и изследователи.


SSRN_Elsevier.jpg#asset:10652

колекция Аграрни науки - AgriSciRN