Други електронни ресурси

БПОН (Български портал за отворена наука на НАЦИД и МОН)

Научна библиотека Mendeley (лична библиотека, четене и анотиране, групи по дисциплини, каталог на научни ресурси)

AGRIS (статии, данни, статистика, мултимедийни материали в областта на аграрните науки)

Google Book Search (Търсеща машина за книги и за книжарниците или библиотеките в които се намират)

Google Scholar (Търсеща машина за академични уеб-ресурси, анотации на книги и пълнотекстови статии от научни списания)

DOAJ Directory of Open Access Journals (порталът предлага връзки към свободно достъпни електронни и високо оценени репозиториуми от цял свят)

OpenDOAR - Directory of Open Access Repositories
(Порталът предлага връзки към свободно достъпни и високо оценени репозиториуми от цял свят. В тях са включени дипломни работи, дисертации, книги, статии, материали от конференции, непубликувани документи и др.)

Worldcat (Предоставя библиографска информация за документи на различни езици и най-близката библиотека, в която могат да бъдат открити)