Ръководство и състав

Директор
Д-р Петя Георгиева
Email: p_georgieva@au-plovdiv.bg
Сл. тел.: 032 654 313 

Библиотечно-информационно обслужване
Мария Ишпекова – гл. експерт
Email: library@au-plovdiv.bg
Сл. тел.: 032 654 309

Комплектуване и каталогизация
Рени Димитрова – гл. експерт 
Email: library@au-plovdiv.bg
Сл. тел.: 032 654 306 

Информационно-библиографски услуги
Снежанка Стайкова – гл. експерт
Email: library@au-plovdiv.bg
Сл. тел.: 032 654 306