Лаборатория за научни изследвания по физиология на растенията и биохимия

Лабораторията за научни изследвания по физиология на растенията и биохимия е създадена през 2011 г. в резултат на успешно приключил научен проект към ФНИ на тема: “Изследване на стресови отговори и подбор на толерантни генотипове при основни селскостопански култури”. Лабораторията по стреса при растенията разполага със съвременна научна инфраструктура за провеждане на лабораторни и вегетационни опити. Лабораторните опити се извеждат в модули (боксове) с контролиран светлинен и топлинен режим, в които се поддържат температурни режими в диапазона 0-30 oС. Вегетационните опити се извършват в подходящи стоманено-стъклени оранжерии. 

Научното оборудване на лабораторията включва: 

  • апарати за определяне на листен газов обмен – LCpro+ и LCA-4; 
  • апарат за определяне на хлорофилна флуоресценция – MINI-PAM; 
  • апарат за определяне на водния потенциал на растенията (камера за налягане) - ELE-International; 
  • HPLC система; 
  • 2 газ-хроматографa;
  • спектрофотометри;
  • пламъков фотометър;
  • система с йон-селективни електроди;
  • бинокуляр с камера за заснемане и друго стандартно химично оборудване. 

Лабораторията разполага с академичен и технически състав - специалисти в областта на химичните (Галина Чокотлиева), биохимичните (Христина Ходжева, Снежана Младенова) и биофизичните анализи (Кирил Маринков). Лабораторията извършва научна, образователна и консултантска дейност.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ

ЦЕНОРАЗПИС