Лаборатория по растителни биотехнологии

Ръководител - доц. д-р Марина Марчева