доцент д-р Марина Марчева

За контакти

Преподавани Дисциплини:

  • Основи на селекцията
  • Селекция и семепроизводство на културните растения
  • Растителни генетични ресурси
  • Семепроизводство на полски култури
  • Селекция на растенията и приложни ин витро техники

Изпратете вашето запитване