Катедри

Агрохимия и почвознание

Катедрата по Агрохимия и Почвознание е сформирана през 1999 година, чрез обединяване на катедрите по Агрохимия и по Почвознание, основани през 1950 година...

Ботаника и агрометеорология

Катедрата е основана през 1946 г. като комплексна катедра по земеделска ботаника и метеорология, с ръководител проф. К. Киряков. През 1963 г...

Животновъдни науки

Катедра "Животновъдни науки" е наследник на едни от първите катедри на Агрономическия факултет и Аграрния университет, поставили началото на висшето аграрно...

Земеделие и хербология

Катедра „Земеделие и Хербология” е основно звено във факултета по агрономство на Аграрния университет...

Растениевъдство

Катедра „Растениевъдство” е основана през 1946 година...

Физиология на растенията, биохимия и генетика

Катедрата по Физиология на растенията съществува като самостоятелна в Аграрния Университет - Пловдив до 2001 г...