Катедри

Градинарство

В катедра Градинарство се изучават в бакалавърския курс следните учебни дисциплини: Полско зеленчукопроизводство, Оранжерийно зеленчукопроизводство,...

Лозарство и овощарство

Катедра „Лозарство и Овощарство“ има дълга история в аграрното образование на България...

Мелиорации, земеустройство и агрофизика

През 1947 към Агрономическия факултет в Пловдивския университет се създава катедра „Мелиорации“...

Механизация на земеделието

Катедрата е създадена през 1945 година при създаването на Висшия селскостопански институт - Пловдив (впоследствие Аграрен университет - Пловдив)...