Катедри

Градинарство

В катедра Градинарство се изучават в бакалавърския курс следните учебни дисциплини: Полско зеленчукопроизводство, Оранжерийно зеленчукопроизводство,...

Лозарство

Катедра „Лозарство“ е основана през 1947 г...

Мелиорации, земеустройство и агрофизика

През 1947 към Агрономическия факултет в Пловдивския университет се създава катедра „Мелиорации“...

Механизация

Катедрата е създадена през 1945 год...

Овощарство

В катедрата по овощарство има 7 преподаватели, обучаващи студентите от всички факултети на АУ и от всички специалности...