Ръководство

Администрация

Борислава Рагьова - ОКС Бакалавър

Елеонора Делева - ОКС бакалавър

Цветанка Андреева - ОКС магистър