Планиране и отчитане на заетостта на преподавателите

Индивидуален отчет 2018/2019 г.

Индивидуален план 2018/2019 г. 

Индивидуален план за научната дейност за 2017 година

Бланка декларация за осигурителен доход - прилагана с отчета за хоноруваните преподаватели