Планиране и отчитане на заетостта на преподавателите

Индивидуален отчет 2019/2020 г.

Индивидуален план 2019/2020 г. 


Бланка декларация за осигурителен доход - прилагана с отчета за хоноруваните преподаватели