Планиране и отчитане на заетостта на преподавателите


С цел по-лесно организиране на информацията, предлагаме на Вашето внимание обновена и адаптирана към изискванията на МОН бланка за отчитане на заетостта през първия семестър:

Индивидуален план - 2020/2021 учебна година

Индивидуален отчет за І семестър - 2020/2021 учебна година

Бланка декларация за осигурителен доход - прилагана с отчета за хоноруваните преподаватели