Формуляр за регистрация и примерни документи

Какво трябва да направим, за да ползваме услугите на Кариерния център?

Университетският център за кариерно развитие се намира в сградата на Ректората, етаж 1.
 
Всеки може да отиде на място и да се обърне за съдействие към кариерния специалист.
 
ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

След като свалите документа, попълнете информацията и го подайте в центъра или на
 Е-mail: career@au-plovdiv.bg


ПРИМЕРНИ ДОКУМЕНТИ

Автобиография /BG/

Автобиография /ENG/

Мотивационно писмо

Инструкции за попълване на автобиография