главен асистент д-р Пламен Зоровски

За контакти

Приемно време:

Преподавани Дисциплини:

  • Биологично земеделие
  • Агроекологична защита
  • Замърсяване, опазване на водите и въздействие върху екосистемите
  • Замърсяване, опазване на въздуха и въздействие върху екосистемите
  • Замърсяване, опазване на почвите и въздействие върху екосистемите

Изпратете вашето запитване