доцент д-р Кирил Христов Стоянов

За контакти

Приемно време:

Преподавани Дисциплини:

  • Анатомия и морфология на растенията
  • Систематика на растенията

Изпратете вашето запитване