професор д-р Иван Пенов

За контакти

Приемно време:

Автобиография

Преподавани Дисциплини:

  • Производствена икономика
  • Макроикономика
  • Микро и макроикономика
  • Аграрна икономика
  • Цени и ценова политика
  • Аграрна политика

Публикации:

Цитиране

Докторанти

Изпратете вашето запитване