главен асистент д-р Нели Керанова

За контакти

Преподавани Дисциплини:

  • Приложна математика
  • Висша математика
  • Висша математика I ч.
  • Висша математика II ч.
  • Оптимизационни методи
  • Математически анализ
  • Статистика (АТ)
  • Статистика (АИ, БИ)

Публикации:

Изпратете вашето запитване