доцент д-р Галя Добревска

За контакти

Приемно време:

Автобиография

Преподавани Дисциплини:

  • Основи на овощарството на ТС
  • Основи на овощарството
  • Овощарство и биотехнологични методи
  • Овощарство
  • Технологии в овощарството на ТС
  • Технологии в овощарството
  • Овощарство и лозарство

Докторанти

Изпратете вашето запитване