АУ в медиите

45% от студентите в Аграрния са деца на фермери

45% от студентите в Аграрния са деца на фермери

Интервю с доц. д-р Сава Табаков

Ректорът на Аграрен университет - Пловдив с поздрав за 1 ноември

Ректорът на Аграрен университет - Пловдив с поздрав за 1 ноември

Да съхраняваме духовните ценности на българската нация, заяви проф. д-р Христина Янчева.

Публикация за Аграрен университет - Пловдив в електронното издание на Асоциацията на Балканските университети

Публикация за Аграрен университет - Пловдив в електронното издание на Асоциацията на Балканските университети

Основната цел на Асоциацията на балканските университети е да очертае визия за бъдещето на Балканския регион чрез университетите, библиотеките, изследователските центрове, като се основава на глобалните ценности, отчитайки потребностите на времето.

Обучението в Аграрен университет – Пловдив в извънредната ситуация

Обучението в Аграрен университет – Пловдив в извънредната ситуация

Тази година Аграрният университет отбелязва 75-годишен юбилей от създаването си.

АУ откри нов учебен център

АУ откри нов учебен център

На 12.04.2019 г. бе открита новопостроената сграда на новия Учебен център за практическо обучение на студентите по растениевъдство и растителна защита в Аграрен университет.

  • 1
  • 2