АУ в медиите

Доц. д-р Светла Янчева представи Аграрния университет – Пловдив

Доц. д-р Светла Янчева представи Аграрния университет – Пловдив

Доц. д-р Светла Янчева представи Аграрния университет – Пловдив и ползотворните контакти с китайски университети на среща на китайска делегация от провинция Хайнан при областния управител г-н Здравко Димитров.

Знаковата конференция „ХРАНИ 2030“ на ЕК – с широк отзвук в медиите

Знаковата конференция „ХРАНИ 2030“ на ЕК – с широк отзвук в медиите

Аграрният университет – Пловдив имаше честта да бъде домакин на Втората международна знакова конференция на високо равнище на Европейската комисия „ХРАНИ 2030".