АУ в медиите

Знаковата конференция „ХРАНИ 2030“ на ЕК – с широк отзвук в медиите

Знаковата конференция „ХРАНИ 2030“ на ЕК – с широк отзвук в медиите

Аграрният университет – Пловдив имаше честта да бъде домакин на Втората международна знакова конференция на високо равнище на Европейската комисия „ХРАНИ 2030".