Публични състезания

Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по 14 обособени позиции

Предмет: Доставка на лабораторна апаратура  за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по 14 обособени позиции.

Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Аграрен университет – Пловдив по три обособени позиции

Предмет „Доставка на компютърна  и периферна техника  за нуждите на Аграрен университет – Пловдив по три обособени позиции".

Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по шест обособени позиции

Предмет: Доставка на лабораторна апаратура  за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по шест обособени позиции

Ремонт на Спортен комплекс на Аграрен университет - Пловдив

Предмет: Ремонт на спортен комплекс на Аграрен университет - Пловдив.

Доставка на атомно-емисионен, спектрален анализатор

Предмет: Доставка на атомно-емисионен, спектрален анализатор.

Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Аграрен университет - Пловдив

Предмет: Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Аграрен университет - Пловдив.

  • 1
  • 2