АУ откри нов учебен център

АУ откри нов учебен център 15.04.2019

На 12.04.2019 г. бе открита новопостроената сграда на новия Учебен център за практическо обучение на студентите по растениевъдство и растителна защита в Аграрен университет.

Събитието е широко отразено в медиите и сайтовете на авторитетни институции: