За библиотеката

Университетската библиотека е специализирана научна библиотека, която осигурява научно-изследователската, преподавателската и информационната дейност в областта на селското стопанство. Библиотеката на Аграрен университет разполага с обща площ 1200 кв.м., в които се включват две книгохранилища. Инфраструктурно тя е разположена на третия етаж на Ректората на университета, където заема площ от 787 кв.м. Брой места в Библиотеката към 2020 г. – общо 75 читателски места (от тях 19 компютърни места): 

  • Студентска читалня – 30 места (от тях 12 компютърни места).
  • Читалня „Периодика“ – 20 места (от тях 7 компютърни).
  • Библиографски кабинет – 13 места.
  • Заемна и регистратура – 12 места. 

През 2017 г. Ръководството на Аграрния университет инвестира значително в обновяването инфраструктурата на Библиотеката. Напълно са обновени Заемна и регистратура, Студентска читалня, както и част от служебните кабинети.

Библиотеката е:

През 2018 г. получава почетна грамота за номинация в категория „Библиотека на годината“ от Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА).

IMG_20200930_web.jpg#asset:8559

През 2020 г. Библиотеката е номинирана за Национална награда "Хр. Г. Данов" към Министерството на културата и Община Пловдив в категорията "Библиотечно дело" с почетен Диплом.