Благодарствени писма

Национално представителство на студентските съвети в Р България

Национално представителство на студентските съвети в Р България

Благодарствено писмо

Областна администрация гр. Пазарджик

Областна администрация гр. Пазарджик

Благодарствено писмо

Министрество на земеделието, храните и горите

Министрество на земеделието, храните и горите

Благодарствено писмо

Посолство на Република Южна Африка

Посолство на Република Южна Африка

Благодарствено писмо

  • 1
  • 2