Комитет по условия на труд

Председател

Величко Родопски

Мария Мазнева - Човешки ресурси

Росица Христева

Кирил Маринков

Любица Кирацулева - Човешки ресурси