Асистент

Конкурс асистент по Растителна защита /хербология/

Конкурс асистент по Растителна защита /хербология/

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в професионално направление: 6.2 Растителна защита, научна специалност:  Растителна защита (Хербология)

​​Аграрният университет – гр. Пловдив обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент"​

​​Аграрният университет – гр. Пловдив обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент"​

Аграрният университет – гр. Пловдив обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент"