Възможности за финансиране на научни и иновационни проекти по Рамковата програма на ЕС

Министерството на образованието и науката и Аграрен университет  – Пловдив организираха на 27 ноември 2020 г. информационен семинар на тема “Възможности за финансиране на научни и иновационни проекти по Рамковата програма на ЕС”. Презентациите от събитието можете да разгледате и изтеглите като проследите препратките по-долу.

Презентация на зам.-министър Карина Ангелиева
Презентация на проф. Владислав Попов -АУ Пловдив
Презентация на Златина Карова – Национален координатор_РП Хоризонт 2020
Презентация на Младен Савов (MSCA)