Аграрен университет – Пловдив – участник в регионална дискусия по проект „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – фаза І“

Аграрен университет – Пловдив – участник в регионална дискусия по проект „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – фаза І“ 03.10.2019

На 02.10.2019 г. в конферентната зала на хотел „Марица“ в гр. Пловдив се проведе регионална дискусия в рамките на проект „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – фаза І“.

Г-н Георги Стойчев, който е ръководител на консорциум „ИОО-С“ и изпълнителен директор на Институт „Отворено общество“, представи Рейтинговата система и възможностите, които тя предлага за избор на професия, специалност и висше училище.
Висшите училища от региона, в лицето на Пловдивски университет, Университета по хранителни технологии, Медицински университет – Пловдив и Аграрен университет, представиха възможностите си за обучение пред зрелостници от различни пловдивски училища.

Аграрен университет беше представен от доц. д-р Боряна Иванова – зам.-ректор по учебната дейност и главните експерти от УИЦ на АУ – Златка Романова и Ваня Гарова. Основните акценти в презентацията бяха актуалните програми за обучение в Аграрен университет, разработени и поддържани в тясно сътрудничество с бизнеса; съвременната материално-техническа база; активната международна дейност на преподавателите и студентите в АУ; интензивната научно-изследователска работа, реализирана с участието на студентите; големият интерес към възпитаниците на АУ от страна на пазара на труда и атрактивното им заплащане, както и силното присъствие на Студентския съвет в цялостната дейност на университета.

Изключително атрактивни за аудиторията бяха презентациите на г-н Стефан Димитров – прокурист на „Неохим“ – Димитровград и председател на съвета на настоятелите на АУ и г-н Рангел Матански – съпредседател на Националния съюз на говедовъдите, които говориха за сътрудничеството си с Аграрен университет, качеството на обучение в него и възможностите пред младите, образовани и амбициозни хора в съвременна България.

Срещата беше организирана и реализирана от г-жа Ангелина Ламбрева, ръководител на проект „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – фаза І“, и нейният екип от МОН.