Аграрният университет – Пловдив бе виртуален домакин на международен семинар

Аграрният университет – Пловдив бе виртуален домакин на международен семинар 14.02.2021

На 9 февруари 2021 г. Аграрният университет – Пловдив бе виртуален домакин на международен семинар на тема: „Изследвания и иновации в агро-хранителните системи съгласно дневния ред на Европейското научноизследователско пространство 2021-2027 и възможности за университетите“, който бе част от официалната програма на ЕК.

Уебинарът предизвика интерес и отзвук в целия свят. Регистрираха се над 500 участници, включиха се над 200 представители от ООН, ФАО, Европейската комисия, Инициативата ЕС – Африка и т.н. На семинара се срещнаха, макар и виртуално, учени и политици от страните-членки на ЕС, САЩ, Канада, Балканския регион, от Китай, Индия, Пакистан, Южна Африка, Етиопия и др., като голяма част от тях са партньори на АУ в проекти и програми за наука и иновации.

Основните теми на дискусиите по време на уебинара бяха:
• Приоритетите в научната политика за агро-хранителните системи на равнище държави-членки на ЕС и на международно ниво;
• Взаимодействието между програма „Хоризонт Европа“ и целите на ООН за устойчиво развитие;
• Съвместният проект на АУ с University College Dublin, Wageningen University and Research, Bologna University, в рамките на Националната програма на МОН „Европейски научни мрежи“ за подобряване на капацитета на АУ за научни изследвания и образователни програми в областта на Биоикономиката и агро-хранителните системи като платформа за разширяване на европейската мрежа;
• Консорциум за Европейска изследователска инфраструктура по биоразнообразие LifeWatched ERIC;
• „Живите лаборатории“ като модел за екосистема на наука, индустрия и образование;
• Космически системи и обмен на данни, свързани с агро-хранителните системи;
• Европейската лаборатория за агроекология и мрежа за научноизследователска инфраструктура;
• Придобиване на умения в областта на агро-хранителните системи, подпомагаща общата политическа рамка.

Подробно бяха представени инициативите и дейностите на МОН и АУ в областта на научните изследвания и иновациите на национално и регионално равнище.

Основен акцент в изказванията на проф. Христина Янчева и проф. Владислав Попов бе участието на Аграрния университет – Пловдив в Националните научни програми на МОН, Европейските научни мрежи и сътрудничество за разработване на проект по инициативата „Европейски университети“.

Участниците във форума се обединиха около предложението за създаване на нова платформа за обмен на знания, добри практики и опит и утвърждаване на Пловдив като регионален иновационен хъб по биоикономика и устойчиви агро-хранителни системи.

Уебинарът предизвика широк отзвук в медиите:
https://plovdivnow.bg/plovdiv/... 
http://agroplovdiv.bg/74292/аг... 
https://www.marica.bg/plovdiv/... 
https://bnr.bg/plovdiv/post/10... 
http://u4avplovdiv.com/аграрният-университет-лансира-пловд