Аграрният университет подписа рамково споразумение със съвместното командване на специалните операции

Аграрният университет подписа рамково споразумение със съвместното командване на специалните операции 22.07.2020

На 21 юли 2020 г. в заседателната зала на Аграрния университет – Пловдив (АУ), ректорът проф. д-р Христина Янчева посрещна командира на Съвместното командване на специалните операции генерал-майор Явор Матеев, придружаван от майор Тодорка Георгиева – юристконсулт на командването и редник Марио Семерджиев от 3-та група „Специални сили“. От АУ присъстваха зам.-ректорът по учебна дейност доц. д-р Боряна Иванова, помощник-ректорът Величко Родопски и Венелин Цеков – юрисконсулт.

IMG_4191.jpg#asset:7957

Обсъдени бяха акцентите за бъдещо сътрудничество между Аграрния университет и Съвместното командване на специалните операции: 

  • Публични лекции от командира на Съвместното командване на специалните операции по теми за сигурността и мобилизацията пред студенти на АУ;
  • Посещения на студенти на терени на военното формирование и съвместни инициативи в областта на физическата подготовка и спортната дейност между партниращите институции;
  • Организиране и провеждане на учебни практики за студенти на АУ във формированията на Съвместното командване на специалните операции;
  • Сътрудничество в сферата на образованието на военнослужещите, промотиране на специалностите, по които АУ провежда обучение в степен „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“;
  • Възможности за обучение на военнослужещите в Центъра за продължаващо обучение към АУ;
  • Съвместно участие в обучения, семинари, конференции, кръгли маси и официални чествания.

Срещата приключи с подписване на рамково споразумение между двете институции.