Агроном 1 Холдинг ЕООД търси да назначи АГРОНОМ – КОНСУЛТАНТ / ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

Агроном 1 Холдинг ЕООД търси да назначи АГРОНОМ – КОНСУЛТАНТ / ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ 19.10.2020

Основни отговорности и задължения:

 • Познаване на нормативните актове в областта на употребата и разпространението на препарати за растителна защита, семена, биостимулатори и торове и тези, свързани с контрола на дейностите в селското стопанство – Предимство;
 • Осъществява цялостна комуникация с настоящи и бъдещи / потенциални клиенти;
 • Изготвя ежедневни и ежемесечни отчети за дейността си в писмен вид до прекия си ръководител;
 • Въвежда данни за клиентите и очакваните заявки: с цел проследяване на потребностите/ нуждите на всеки клиент и по-доброто му обслужване;
 • Организиране и провеждане на срещи с настоящи и потенциални клиенти;
 • Осъществява консултантска дейност при продажбите на стоки, собственост на фирмата, като осигурява контакт с крайните клиенти консултирайки ги за съответните стоки;
 • Способност за идентифициране и привличане на нови клиенти: популяризира продуктите на фирмата и полага усилия за разширяване на пазара им;
 • Познание в областта на болестите, неприятелите и плевелите при отделните видове култури, с цел осъществяване на правилна консултация при евентуални проблеми с посевите на клиенти на фирмата – Задължително;
 • Професионален опит като търговски представител – Предимство. 

Изисквания:

 • Висше образование - "Агрономия" Общ профил;
 • Профил Растителна Защита - е предимство;
 • Професионален опит като агроном - аналогичен на длъжността;
 • Стаж в практиката минимум 3 години- задължителен;
 • Препоръчително е владеенето на английски език на работно ниво;
 • Шофьорска книжка, активен шофьор;
 • Проактивност, стремеж към постигане на резултати, отговорност, организираност и самостоятелност;
 • Отлични комуникационни умения: да изгражда ефективни и трайни отношения с клиентите;
 • Лоялност и позитивно отношение;
 • Препоръки от предишния работодател.

Ако желаете да станете част от екипа на Агроном 1 Холдинг ЕООД изпратете вашето CV на имейл: agronom@agronom.bg