„Агрополихим“ АД обявява конкурс за свободна позиция в отдел „Агрохимия и почвознание“, гр. Девня

„Агрополихим“ АД обявява конкурс за свободна позиция в отдел „Агрохимия и почвознание“, гр. Девня 10.05.2019

„Агрополихим“ АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров. Компанията е частно дружество с българско и белгийско акционерно участие с над 40 годишни традиции, в което работят около 1000 души. Намира се в град Девня, Североизточна България.

„Агрополихим“ АД  обявява конкурс за свободна позиция в отдел „Агрохимия и почвознание“, гр. Девня:
„АГРОНОМ“

Основни задължения и отговорности: 

 • Изготвя технологии за прецизно хранене на растенията;
 • Проучва и определя необходимостта от създаване на нови продукти в компанията;
 • Комуникация със земеделски производители и партньори;
 • Организира публични събития, срещи, презентации, представяне на международни изложения;
 • Представя дейността на фирмата на събития, организирани от отдел „Агрохимия и почвознание“ и „Търговски отдел“.
   
  Изисквания към кандидатите:
 • Висше образование, специалност „Агрономство“ – образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“
 • Професионален опит в областта – препоръчителен;
 • Много добри компютърни умения - познания по MS Office /MS Word, MS Excel, MS Power Point/;
 • Владеене на чужд език – препоръчително В1;
 • Чисто свидетелство за правоуправление на МПС и възможност за интензивни пътувания;
 • Умения за работа в динамична среда;
 • Мотивирана личност с желание за работа в екип и стремеж към постоянно усъвършенстване;
 • Проява на инициативност и самостоятелност.

Компанията предлага: 

 • Много добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
 • Въвеждащо обучение;
 • Възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип в рамките на ясна структура на отговорности;
 • Адекватна техническа обезпеченост на работното място; 
 • Възможност за професионално развитие и реализация в една от най-големите български компании.

Ако желаете да станете част от нашия екип, моля изпратете на имейл d.ivanova@agropolychim.bg следните документи:

 • Професионална автобиография;
 • Копие от диплом и приложения за завършено висше образование;
 • Други документи за допълнителна квалификация.


Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.