АУ откри нов учебен център

АУ откри нов учебен център 12.04.2019

Днес бе открита новопостроената сграда на новия Учебен център за практическо обучение на студентите по растениевъдство и растителна защита в Аграрен университет. Лентата на центъра прерязаха проф. Христина Янчева, ректор на Университета, Красимир Вълчев - министър на образованието и Иван Тотев – кмет на Пловдив.

IMG_6953.jpg#asset:5259

Благодарение на европейските средства по проекта, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020, чиято обща стойност е почти три милиона и половина лева, като съфинансирането от ЕС възлиза на 85% стана възможно построяването на тази модерна сграда.

Новопостроеният Център разполага със специализирани кабинети за практическо обучение и хранилища към тях, лекционни зали, интерактивна зала за учебни презентации и семинари, интерактивна зала за предприемачество и иновации в растениевъдството и агробизнеса, интерактивна зала за приложение на информационните технологии в растителната защита, кабинети на преподавателите.

IMG_6969.jpg#asset:5253


Гости на откриването бяха представители на Областна администрация, Общински съвет, ректори на пловдивски университети и представители на бизнеса.